Onze humanitaire actie in de Democratische Republiek Congo

Na de fusie van onze zusterorganisatie Street Child UK en de Britse organisatie Children in Crisis, zijn de projecten van Children in Crisis in de DRC nu onderdeel van onze projecten. De Democratische Republiek Congo en met name de provincie Zuid-Kivu is al vele jaren betrokken bij gewelddadige conflicten, wat een grote impact heeft gehad op het schoolsysteem. Scholen zijn vaak niet groot genoeg om alle kinderen te huisvesten of gezinnen kunnen het zich niet veroorloven hun kinderen naar school te sturen. Dat is waar Street Child actie onderneemt.


Waarom de Democratische Republiek Congo?

Ondanks de aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen, rijkdom en omvang, behoort de Democratische Republiek Congo (DRC) tot de armste landen ter wereld. DRC herstelt nog steeds van de gewelddadige conflicten die het land in de jaren negentig hebben geteisterd en het leven kostte van naar schatting 5,4 miljoen mensen, door ziekte en ondervoeding. De oorlog heeft ook in het onderwijs enorme uitdagingen in het land achtergelaten.

We werken momenteel in Zuid-Kivu, een van de meest door conflicten getroffen oostelijke provincies, op twee verschillende locaties. De eerste locatie is het Hoge Plateau - een afgelegen berggebied - dat tijdens de burgeroorlog het ergste geweld heeft geleden. Terwijl een groot deel van de DRC nu van relatieve vrede geniet, is er in deze afgelegen regio voortdurend inter-etnisch geweld en onveiligheid. Gemeenschappen zijn verdreven en scholen zijn vernietigd, waardoor kinderen van school zijn moeten gaan. Toch werken er maar weinig organisaties in deze afgelegen regio, omdat het moeilijk toegankelijk is.

De tweede locatie waar wij werken is het vluchtelingenkamp in Lusenda, op 70 kilometer van de grens met Burundi. Het kamp werd in 2015 opgericht als gevolg van de politieke instabiliteit in Burundi, waardoor meer dan 400.000 vluchtelingen het land moesten ontvluchtten. Er zijn nog steeds 46.000 Burundese vluchtelingen in de DRC, waarvan het grootste deel zich bevindt in het Lusenda-kamp. Lokale Congolese scholen in Lusenda hebben het moeilijk gehad om te voldoen aan de enorme toename van studenten, wat een gevolg is van de instroom van vluchtelingen. Hierdoor hebben veel kinderen geen toegang tot kwalitatief onderwijs.


Onze activiteiten

Op het Zuid-Kivu-plateau passen we ons bewezen onderwijsmodel toe, zodat het onderwijssysteem een nieuw leven in wordt geblazen en de capaciteit van gemeenschappen om het onderwijs van hun kinderen te ondersteunen wordt verbeterd. Hierbij gebruiken wij een aanpak, bestaande uit lerarenopleidingen, schoolmanagement, het opzetten van een ouderraad, de school financieel verduurzamen en het aanpakken van culturele belemmeringen voor meisjes in het onderwijs. Ook is Street Child een verbeteringsproject gestart voor schoolconstructies, waardoor we tot nu toe 22 scholen hebben gebouwd en gerehabiliteerd.

In Lusenda, waar vooral middelbare scholen overbelast zijn, hebben wij leraren opgeleid om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook hebben we leermaterialen, uniformen en schooltassen geleverd. In totaal willen we de komende jaren 20.000 kinderen in DRC ondersteunen.

Het HERBOUWen van SCHOLEN (2017-2020)

Tijdens etnische conflicten terroriseerden extremistische groeperingen de bevolking met als voornaamste doelwit schoolgebouwen. Als gevolg van dit geweld hebben schoolcomplexen dringend toe aan herstel, voordat de kinderen veilig kunnen terugkeren naar hun klaslokalen.

  • Sinds 2007 heeft Street Child 20 scholen met succes hersteld en zijn we van plan om nog eens 7 scholen (4 middelbare scholen en 3 basisscholen) te verbouwen als onderdeel van ons uitgebreide plan om de schoolconstructies in DRC te verbeteren. Als onderdeel van dit wederopbouwproces is door de oprichting van verschillende sociale ondernemingen, de gemeenschap financieel sterker geworden.

  • Street Child zal de nieuwe scholen ondersteunen door een managementcomité dat bestaat uit 7 leden van de lokale gemeenschap, waaronder 3 tot 4 vrouwen die verschillende etnische groepen vertegenwoordigen. Het comité zal samenwerken om inkomsten genererende activiteiten te beheren zodat de schoolgebouwen kunnen worden onderhouden.

LUSENDA VLUCHTELINGENKAMP: KINDERBESCHERMING (2018)

Sinds 2015 hebben meer dan 400.000 vluchtelingen uit Burundi hun toevlucht gezocht in de DRC, om te ontsnappen aan de schendingen van mensenrechten, politieke onzekerheid en de humanitaire crisis. Volgens de UNHCR wordt deze vluchtelingencrisis beschouwd als een van 's werelds minst gefinancierde problemen.

  • Momenteel zijn er in het Lusenda Refugee Camp in DRC 30.000 Burundese vluchtelingen. Vanwege het gebrek aan financiering leeft de bevolking in het vluchtelingenkamp in slechte leefomstandigheden. Bovendien heeft overbevolking geleid tot een hoge mate van gendergerelateerd seksueel geweld.

  • Als reactie op deze ernstige situatie heeft Street Child een humanitair project opgezet dat bedoeld is om de primaire behoeften van kwetsbare adolescente vluchtelingen tegemoet te komen. Dit willen wij bereiken door middel van een zes maanden durend pilotproject genaamd "Tackling Period Poverty". Het project is bedoeld voor 20 meisjes en jonge vrouwen in het bezit van kleine ondernemingen die maandverbanden naaien en zeep maken voor een algemene verhoging van de basishygiëne.

Veiligere SCHOLEN: VERBETERING VAN ONDERWIJSKWALITEIT EN het versterken van de positie van VROUWEN IN SOCIAle oNDERNEMINGEN IN congo (2019-2021)

Dit 3 jaar durende project vindt plaats in de meest afgelegen en onderontwikkelde gebieden van de DRC: het Hoogplateau van Uvira en Mwenga in Zuid-Kivu, waar Street Child zich richt op behoeften zoals: gedwongen huwelijken, kinderbescherming, mensen met een handicap, migratie en vredesopbouw.

  • Het doel van het project is om 22.700 kinderen in 30 middelbare scholen en 90 basisscholen te bereiken. Het project zal in totaal 37.700 mensen ten goede komen, hun leerervaring wordt veranderd door de kwaliteit van lesgeven en management te verbeteren. Dit wordt bereikt door ondersteuning van leerkrachten en door het samenwerken van ouders en gemeenschapsleiders om de veiligheid van scholen en gemeenschappen te verbeteren, zodat kinderen kunnen studeren en zich kunnen ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving.

  • Dit project zal worden uitgevoerd door Street Child in samenwerking met haar langdurige partner EMI. EMI is een Congolese organisatie die sinds 2007 samenwerkt met Street Child-dochter Children in Crisis om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de toegang tot onderwijs voor de meest gemarginaliseerde kinderen te vergroten.

school bouwen Congo
Kinderbescherming
verbeteren van kwalitatieve educatie

Verhalen over ons werk

Democratische Republiek Congo

Aimée: Girls Leadership Camp Participant

Aimée * is 18 jaar oud en staat op het punt om het 5e jaar aan het Institut Bigaragara in pedagogie te volgen. Aimée wil graag lerares zijn als ze haar studie afrondt. Ze is al lid van de schoolclub. De vrouw die Aimee het meest bewondert, is een parlementslid. Zij is bekend als Mama Nimana en werkt voor het parlement in Goma.

"Leren over gedwongen huwelijk is belangrijk voor ons. Ik wil eerst mijn studie afmaken voordat ik ga trouwen. Te veel meisjes trouwen te jong. We moeten manieren vinden om de opvattingen van ouders te veranderen, zodat ze hun dochters niet te vroeg gedwongen laten trouwen. Te jong trouwen is slecht voor meisjes en jongens. Jongeren zijn niet volwassen genoeg als ze getrouwd zijn en jongeren kunnen op een vroege leeftijd niet goed voor hun kinderen zorgen.”

vluchtelingenkamp

Mathieu: Jonge leider

Mathieu * is 18 jaar oud en is een van de leiders van de schoolclub, die uit 10 leden bestaat (6 meisjes en 4 jongens). De schoolclub heeft een drukke 18 maanden gehad. Na het creëren van een kaart die de belangrijkste behoeften van de school illustreerde volgens de opvattingen van de clubleden, werkten ze samen met andere studenten om een hek van hout te maken, zodat het voorkomen kan worden dat koeien het schoolterrein binnendringen en vervuilen.

Hij motiveerde ook andere studenten om stenen en ander bouwmateriaal te verzamelen en naar school toe te brengen voor de bouw van twee nieuwe klaslokalen. Ze organiseren ook regelmatig opruimmomenten op het schoolterrein. Verder hebben ze ook discussies gevoerd over kwesties zoals genderrechten en gedwongen huwelijk. Ook hebben zij enkele theaterstukken gemaakt en uitgevoerd voor andere studenten over deze thema's. Mathieu wil graag leraar zijn. Hij vond het leuk om deel uit te maken van de schoolclub. Hij gelooft dat de reeks vaardigheden die hij ontwikkelt en ervaren heeft hem goed van pas zullen komen in zijn toekomstige carrière.

Kinderbescherming

Belize: Oude wonden verzorgen

Belize * arriveerde in juli 2015 in het vluchtelingenkamp Lusenda. Zij was op de vlucht voor politieke onrust en een humanitaire crisis in Burundi. Ze is pas 19 jaar oud en heeft een 2-jarige zoon. Belize zorgt voor zichzelf en haar zoon omdat de vader er niet is. Belize is alleen, bang en zonder geld bij het kamp aangekomen. Ze is dan ook heel dankbaar dat zij is gekozen net zoals een aantal andere extreem kwetsbare vrouwen om na te denken over vaardigheden op het gebied van kleermaken en zeep maken via het Period Poverty Project. Vandaag der dag is ze in staat kleding te maken (Belize draagt haar eigen creatie op de foto!) en verkoopt deze aan andere vrouwen in het kamp met een winstoogmerk. Het hebben van een inkomen heeft haar leven in het kamp compleet veranderd. Ze heeft eten en schoenen gekocht en ze is halverwege om eigenaar te zijn van haar eigen stuk grond waar ze op een dag hoopt haar eigen huis te bouwen. Belize legt ook uit hoe het programma essentieel is geweest om voor haar gezondheid en voor haar zoons gezondheid te zorgen. Ook benoemde ze dat ze haar vier broers kan helpen met hun schoolgeld. Het voornaamste vindt zij dat ze op eigen benen kan staan doordat zij zelf de kost verdiend en niet afhankelijk hoeft te zijn van anderen hun vrijgevigheid.

Bovendien hebben de maandverbanden geholpen om de kloof te dichten in de behoefte aan menstruele hygiëne in het kamp voor haarzelf en andere vrouwen. Ze hoopt dat haar zoon in de toekomst gaat studeren en een leraar of een dokter zal worden.

* De namen van geïnterviewden zijn gewijzigd om hun identiteit en privacy te beschermen.