Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

banner+read+our+report.jpg

Doneer en maak een verschil

Doneer nu en geef 's werelds meest kwetsbare kinderen de kans op onderwijs!

HELP ons om kwetsbare kinderen in 's werelds armste landen de kans te geven om naar school te gaan en onderwijs af te maken  

 
 

Door de vrijgevigheid van onze achterban is Aminata's gezin één van de duizenden families die we ondersteunden met een familiebedrijfje. Dit is slechts één van de duurzame oplossingen, waarmee we kinderen de kans geven om naar school te gaan en het onderwijs op kwalitatief hoogwaardig niveau af te ronden.

Of kinderen het nu zwaar hebben door armoede thuis, door het gebrek aan onderwijs op het platteland of door recente rampen zoals de Ebola-crisis of de aardbeving in Nepal: samen hebben we al meer dan 50.000 kinderen gesteund, sinds we in 2008 ons werk zijn begonnen.

Help ons nu om de levens van deze kinderen te veranderen!

 

Enorm bedankt voor jouw donatie!

Jouw gift maakt een enorm verschil op onze projecten:  

+ Met al €35 kunnen we een kind aan jaar lang naar school sturen

+ €55 is genoeg om een gezin met een familiebedrijfje op te zetten, waarmee het kind in school blijft.

+ €230 betaalt het jaarsalaris van een leraar

+€1700 is genoeg om een zaadbank op te zetten, waarmee een plattelandsschool van de winst gefinancierd kan worden

+ En voor €2800 kan Street Child een afgelegen samenleving voorzien van hun allereerste school