Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

familybusiness.jpg

Family Business Scheme

Duurzaamheid zit in het hart van alles wat we doen.

Voor veel van de families waarmee we werken, zijn de kosten van educatie te hoog. Huishoudelijke armoede houdt duizenden kinderen van school, een tragisch patroon wat, tenzij het wordt onderbroken, de potentie heeft om zichzelf eindeloos te blijven herhalen. Street Child's Familiebedrijf Teams bestaan om dat te veranderen.

Samenwerkend met de straatwerk teams, kunnen ze families van straatkinderen een aangemeten steunpakket aanbieden, wat het mogelijk maakt dat die families zichzelf uit extreme armoede kunnen tillen, zodat ze de educatiekosten van hun kinderen kunnen betalen.

family business scheme

De teams bieden bedrijfstraining, plannen, subsidies, leningenen gestimuleerde spaarregelingen met indrukwekkende resultaten. Tussen 2009 en 2013 zijn er meer dan 2000 familiebedrijven opgericht of gesteund door Street Child en meer dan 90 procent van deze families zijn nog steeds in staat om de educatie te betalen voor de kinderen die onze straatwerk teams eerst op straat ontmoet hebben.

 

In Maart 2014 ging onze supporter Nick Hewer (BBC's The Apprentice) naar Sierra Leone om meer te leren over ons Family Business Scheme. Hieronder Nick zijn ervaring met onze projecten, hij laat zien hoe we families uit de armoede helpen door ze te helpen om een vast inkomen te krijgen en daardoor een zekerder leven.