Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

banner+read+our+report.jpg

Girls Speak Out

STREET CHILD ENQUÊTE OVER HET ONDERWIJS VAN MEISJES IN SIERRA LEONE

In Sierra Leone lopen kwetsbare meiden tegen een zorgwekkend feit aan: ze krijgen simpelweg niet de kans om op school te blijven. Onderzoek van UNICEF heeft uitgewezen dat zelfs één extra jaar op de middelbare school het toekomstige salaris van een meisje zou kunnen verhogen met 25%. Daarnaast heeft de investering in de scholing van een meisje een multipliereffect: geschoolde meiden profiteren van een betere gezinsplanning en hebben gezondere kinderen die op hun beurt een grotere kans hebben om in het onderwijs te blijven.  Maar de meiden in Sierra Leone gaan steeds vaker van school af in deze cruciale fase.  Als liefdadigheidsinstelling die zich richt op het creëren van onderwijskansen in de regio vond Street Child het noodzakelijk om de oorzaak uit te zoeken.

We besloten het dus aan hen te vragen.

 
 

Klik hier om ons rapport te downloaden (in Engels).

Speciale onderzoeksteams van Street Child voerden eind oktober 2015 in Sierra Leone twee weken lang een-op-een gesprekken met 146 focusgroepen in 32 verschillende stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden met meer dan 2000 jongvolwassen meisjes, zowel schoolgaand als niet-schoolgaand. De meisjes werd gevraagd om hun grootste hindernissen voor onderwijs te beschrijven, en om zelf ook oplossingen aan te dragen. Veel onderwerpen die zij naar voren brachten, zijn op verschillende manieren van toepassing op alle kwetsbare kinderen, maar andere zijn specifiek voor meisjes.

De 2000 geënquêteerde meisjes noemden 5 belangrijke kwesties: (1) armoede; (2) verlies van cruciale verzorgers; (3) tienerzwangerschap; (4) huwelijk op jonge leeftijd; en (5) onvoldoende ondersteuning van volwassenen en gemeenschappen. De vijf belangrijkste oplossingen die de 2000 meisjes voorstelden, waren: (1) financiële ondersteuning voor onderwijs; (2) steun van bedrijven aan ouders; (3) betere schoolvoorzieningen en leraren; (4) belangenbehartiging; en (5) begeleiding en ondersteuning van meisjes.

Op basis van deze gesprekken hebben wij het Girls Speak Out Appeal gestart, waarmee wij fondsen willen werven om rechtstreeks iets te doen aan de punten die naar voren zijn gebracht door de meisjes die we hebben gesproken.

 
 

GIRLS SPEAK OUT ON...

...TIENERZWANGERSCHAP

Tijdens onze actie zullen we tijd vrijmaken om rechtstreeks te luisteren naar sommige meisjes waarmee we hebben gesproken tijdens onze nationale enquête in Sierra Leone. Deze twee weken richten wij ons speciaal op TIENERZWANGERSCHAP. Hoor van Rebecca, Adama, Kadi en Marie hoe hun zwangerschap hen heeft belet om op school te blijven.

REBECCA, 18 jaar

Toen kwam de ebola. Die pakte mijn moeder van me af. Ik verloor mijn zus. Ik verloor mijn oom. Dus ik had al het gevoel dat er geen hoop meer was. Toen werd ik zwanger. En de jongen door wie ik zwanger was geraakt, ontkende dat hij de vader was. Nu is hij ervandoor en moet ik helemaal zelf voor mijn zoon zorgen door hier en daar klusjes te doen. Mensen geven me soms Le 3000 [€ 0,65] en dan kan ik een beetje eten kopen... Als mijn moeder het geld had gehad of als mijn vader had kunnen werken, had ik alles gedaan om mijn school af te maken. Daar ben ik van overtuigd. Maar als je niks hebt, wat moet je dan?

 

HET KOST MAAR €25 PER MAAND OM EEN TIENERMOEDER NAAR SCHOOL TE HELPEN GAAN TERWIJL WE MET HAAR FAMILIE WERKEN AAN EEN VAST INKOMEN VOOR HUN TOEKOMST

 

SAMEN STAAN WE STERK

MEISJES VERTELLEN OVER TIENERZWANGERSCHAP

HET PROBLEEM: armoede, incompetente ouders en peer pressure werden gemeld als factoren die van invloed zijn op het toenemend aantal jonge meisjes die zwanger raken. Zwangere tieners worden aangeraden om uit het klaslokaal weg te blijven omdat de verwachting is dat zij een negatieve invloed op hun leeftijdsgenoten zullen hebben. Het komt zelden voor dat ze na de geboorte van hun kind naar school terugkeren.

ONZE REACTIE: ondersteuning bieden aan 500 tienermoeders en hun familie. We helpen jonge moeders om op school te blijven door hun familie in hun levensonderhoud te ondersteunen

Onze oproep biedt gerichte ondersteuning aan 500 jonge moeders, met een directe focus op hun verdere opleiding en de ontwikkeling van hun kind.

MEISJES VERTELLEN OVER OUDERLIJKE DRUK

HET PROBLEEM: meisjes klaagden dat hun ouders niet geïnteresseerd waren in hun opleiding en dat van velen verwacht werd dat zij thuis of op de markt werkzaam zouden zijn. Er werd zelfs gezegd dat ouders hun dochters dwingen tot een huwelijk of om bij te dragen aan het huishouden door middel van transactionele of commerciële seks.

ONZE REACTIE: belangenbehartiging en doelgericht sociaal werk

Ons opgeleide team van maatschappelijk werkers kunnen ouders helpen om te realiseren dat hun dochters recht hebben op onderwijs en dat hun jeugd vrij van ouderlijke druk voor geld en seks zou moeten zijn.

MEISJES VERTELLEN OVER BETER ONDERWIJS EN BETERE LEERKRACHTEN

HET PROBLEEM: aangegeven werd dat leerkrachten een groot probleem vormen met betrekking tot zowel de slechte kwaliteit van het onderwijs alsmede hun slechte gewoontes. We hoorden van situaties waarin leerkrachten meisjes dwongen om te betalen voor het nakijken van examens of waarin ze seksuele handelingen moesten verstrekken in ruil voor het ontvangen van nagekeken schoolwerk. Meisjes worden als gevolg van een gebrek aan plaatselijke scholen gedwongen om ver te reizen waardoor het risico dat zij misbruikt worden verhoogd is.

ONZE REACTIE: opleiden van leerkrachten en inrichten van scholen, waaronder het geven van training over gendergevoelige kwesties en de bescherming van kinderen

Onze oproep zal helpen bij het financieren van de training van leerkrachten, met een specifieke nadruk op gendergevoelige kwesties en verantwoordelijkheden, tezamen met een betere toegang tot leermaterialen en verbeterde schoolfaciliteiten.

MEISJES VERTELLEN OVER SOCIALE BEGELEIDING

HET PROBLEEM: de meisjes vertelden ons dat ze het gevoel hadden niet geholpen te worden met de uitdagingen die gepaard gaan met het volwassen worden, en voornamelijk tijdens stressvolle periodes zoals gedurende examens en in crisissituaties zoals bij het verlies van een ouder of verzorger. Dit probleem werd recentelijk versterkt door de Ebola-epidemie. Zonder enige vorm van begeleiding kan een dergelijke situatie ertoe leiden dat een meisje besluit om school, en zelfs haar thuis, achter zich te laten liggen.  

ONZE REACTIE: investeringen in hoogwaardige maatschappelijk werkers - doelgerichte steun voor stresssituaties

Street Child wil meisjes toegang geven tot maatschappelijke werkers die in staat zijn om veilige ondersteuning door volwassen te kunnen geven alsmede begeleiding om ervoor te zorgen dat zij naar school blijven gaan en niet op straat belanden.

MEISJES VERTELLEN OVER INKOMENSARMOEDE

HET PROBLEEM: inkomensarmoede werd overweldigend geïdentificeerd als de grootste barrière voor onderwijs voor meisjes en de tweede reden is hier nauw mee verbonden: armoede is als gevolg van de recente Ebola-uitbraak en het overlijden van ouders en verzorgers enorm toegenomen en duizenden kinderen zijn hierdoor als wees achtergebleven.

ONZE REACTIE: financiële assistentie voor onderwijs: schoolgeld en zakelijke ondersteuning

We willen ervoor zorgen dat meisjes niet alleen naar school gaan, maar er ook blijven. Onze oproep zal de families van de meisjes helpen om een bedrijf op te starten door middel van subsidies en gerichte training waardoor families in staat zullen zijn om, tot ver in de toekomst, het onderwijs voor hun dochters te kunnen blijven ondersteunen.

Support ons zoDAT we DEze MEISJES kunnen helpen!