Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

A._What_we_do.jpg

Home

Elk kind heeft recht op een veilige thuisbasis en toegang tot kwalitatief onderwijs.

Als kinderen honger hebben en hun magen leeg zijn, zijn de klaslokalen vaak ook leeg. Toch is het zonder onderwijs onmogelijk om de armoede-cyclus te doorbreken. Onze oplossing is simpel en duurzaam. Van het bouwen van scholen en het trainen van leraren, tot het herenigen van weeskinderen met ouders en verzorgers en het leveren van beurzen voor familiebedrijven: al onze projecten staan in het teken het creëren van kansen voor een aantal van de meest kwetsbare kinderen ter wereld. Street Child ziet onderwijs als een van de belangrijkste bouwstenen van de samenleving. Ieder kind zou de kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen door middel van onderwijs, en hiermee het beste uit zichzelf te halen. Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst.

Nigeria Appeal

Er zijn op dit moment ongeveer 3 miljoen kinderen in het noordoosten van Nigeria die dringend hulp nodig hebben. Sinds 2011, zijn er 2 miljoen mensen hun huis ontvlucht door het conflict met Boko Haram, een extremistische groepering die met veel geweld strijdt voor een kalifaat. Behalve de ontvoering van een groep schoolmeisjes in april 2014 heeft Nigeria nog niet veel internationale aandacht gekregen. Dit terwijl Boko Haram een van de meest gewelddadige en snelst groeiende terreurgroeperingen ter wereld is.

Street Child wilt veilige plekken bieden aan kinderen zodat ze kunnen blijven leren. We werken toe naar het leveren van veilig onderwijs en noodhulp voor kinderen die het risico lopen een "verloren generatie" te worden. Elk kind heeft namelijk recht op een veilige thuisbasis en toegang tot kwalitatief onderwijs. Kinderen in Nigeria hebben nu hulp nodig! Doneer nu en help ons deze kinderen naar school te brengen.


Nieuws

Partners                                                              Onze Keurmerken