Onze humanitaire projecten in Liberia

De zwakke economie van Liberia, verwoest door de burgeroorlog, heeft zich niet kunnen herstellen door de Ebolacrisis. 500.000 kinderen gaan momenteel niet meer naar school en nog eens 500.000 lopen het risico om vroegtijdig met school te stoppen. Bovendien kan slechts 36% van de jonge vrouwen lezen, vergeleken met 63% van de jonge mannen. Het is daarom noodzakelijk om de situatie, in het land waar gendergelijkheid het laagste in de wereld is, te verbeteren (UNDP, 2015).

Onze projecten

Street Child Nederland werkt sinds 2013 samen met haar lokale zusterorganisatie Street Child of Liberia (SCoL). We werken met verschillende projecten met als gemeenschappelijk doel om onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. We begonnen ons werk in Monrovia, en later breidden we ons werk uit naar de afgelegen gebieden zoals Maryland County, één van de armste regio's van het land.

School in Liberia
Schoolbanken Liberia
Onderwijs in Liberia

Kwalitatief onderwijs

Sinds september 2016 werkt Street Child of Liberia samen met het Liberiaanse ministerie van onderwijs om overheidsscholen kwalitatief te verbeteren. Street Child’s plan om deze scholen te verbeteren is gebaseerd op vier focuspunten: het versterken van het schoolmanagement, de ontwikkeling van leraren, de aanwezigheid van leraren en leerlingen en het betrekken van ouders bij het leerproces.

Ook begon Street Child of Liberia in februari 2017 met een nieuw versneld leerprogramma in Liberia. 750 kinderen van 8 tot 12 jaar namen deel voor een periode van 6 maanden. Het doel van dit programma was om deze niet-schoolgaade  kinderen succesvol terug naar een overheidsschool te brengen.

 

Kinderbescherming

Street Child levert psychosociale ondersteuning aan straatgebonden kinderen, een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van deze kinderen. Dit doen we via maatschappelijk werkers die bemiddelen, zodat het kind uiteindelijk weer deel kan uitmaken van een (alternatief) gezin.

Vervolgens ondersteunt Street Child deze kinderen door middel van schoolbeurzen en schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, schoenen en een tas. De maatschappelijk werkers komen daarna regelmatig langs op school om de aanwezigheid en de voortgang van de kinderen te controleren. 

Tijdens het hoogtepunt van de Ebola crisis leverde onze maatschappelijk werkers ondersteuning aan  getraumatiseerde weeskinderen van de getroffen gezinnen. Ook hebben we het zogeheten "Streetcorner education" gegeven aan straatkinderen zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. 

Levensonderhoud van families

Ook in Liberia ondersteunen we families door middel van het Family Business Scheme. Families ontvangen een beurs om een bedrijfje op te zetten en krijgen een training. Het doel van dit programma is dat ouders of verzorgers op een gegeven moment zelf de kosten van onderwijs kunnen dekken met de winst uit hun familiebedrijfje. Met dit project werkt Street Child aan een lange termijn oplossing.

In juli 2016 heeft een gespecialiseerd onderzoeksteam van Street Child meer dan duizend jongvolwassen meisjes geïnterviewd over de belemmeringen tot onderwijs. Tienerzwangerschap, vroeg trouwen en culturele overtuigingen  werden genoemd, maar de grootste belemmering bleek armoede te zijn. In 2016 is Street Child of Liberia begonnen met een driejarig programma dat hierop aansluit, voor meer dan duizend meisjes en hun families in Montserrado, Grand Capa Mount en Margibi.


Leraren opleiden Afrika

BENEDICT, DE DOCENT DIE IS TOEGEWIJD AAN HET TRANSFORMEREN VAN LEVENS

Benedict was meer dan zeven jaar vrijwillig leraar aan de Borlorla School, ondanks een dagelijkse reis van drie uur naar deze school.

In 2016 begon Street Child de school te ondersteunen, door leraren zoals Benedict extra training te geven en hen zo op de salarislijst van de overheid te krijgen. De betrokkenheid van Street Child in de school is tot nu toe zo succesvol geweest, dat de opkomst is gestegen van honderdvijftig studenten naar meer dan vierhonderd, ondanks de gemiddelde wandel reistijd voor de meeste kinderen van 1 à 2  uur! Om deze enorme toename van studenten in goede banen te leiden, werkt Street Child nu nauw samen met de gemeenschap om extra klaslokalen te bouwen en leermateriaal aan te bieden.

Maatschappelijk werk

ESTHER, DE MAATSCHAPPELIJK WERKSTER DIE STRIJDT VOOR MEISJES ONDERWIJS

"Ik wil andere moeders helpen om een rolmodel te zijn. In samenwerking met deze meisjes vond ik mijn passie voor maatschappelijk werk. "

Street Child maatschappelijk werkster en moeder van twee, Esther Harris, werkt met moeders en meisjes om hen een kans te geven om naar school te gaan. Esther overwon zelf een grote uitdaging toen ze tijdelijk met school moeten stoppen vanwege armoede, en helpt andere moeders kansen te bieden om niet alleen hun eigen leven te verbeteren, maar ook dat van hun kinderen.