Ons werk

Street Child Nederland werkt sinds 2013 samen met onze lokale partner Street Child of Liberia (SCoL). Street Child focust in Liberia op drie onderdelen: onderwijs, het beschermen van kinderen en levensonderhoud van families.

Onderwijs

Kwalitatief onderwijs

In September 2016 heeft Street Child in Liberia samengewerkt met het Liberiaanse ministerie van onderwijs om 12 overheidsscholen kwalitatief te verbeteren. Deze scholen bevinden zich in de provincies Montserrado, Margibi en Grand Cape Mount. Het totale project ondersteunt 3200 leerlingen en 100 leraren. Daarnaast hebben ook 50 leraren van scholen in afgelegen gebieden deze leraren training gehad.

De leraren zijn getraind en hebben leermaterialen ontvangen om beter les te geven. Daarnaast hebben alle 12 scholen een pakket met leesboeken ontvangen. Intensief lezen is nu een vast onderdeel van het schoolprogramma. In dit onderwijsproject, volgt Street Child een holistisch model waarbij er rekening wordt gehouden met verschillende barrières die kinderen ervan weerhouden om naar school te gaan. Street Child’s plan om deze scholen te verbeteren is gebaseerd op 4 focuspunten: het versterken van het schoolmanagement, de ontwikkeling van leraren, de aanwezigheid van leraren en leerlingen en het betrekken van ouders bij het leerproces.

De focus van de leraren training lag voornamelijk op hoe kinderen taal en cijfers leren. Daarnaast werd er ook aandacht besteedt aan onderwijs voor de eerste drie jaar op de kleuterschool. Leraren zijn ook gestimuleerd om op een creatieve en visuele manier lessen te geven. Daarnaast hebben we tijdens de Ebola crisis meer dan 1700 instructeurs opgeleid die in gemeenschappen informatie hebben gegeven over de ziekte.

 

"Out of School" kinderen

In februari 2017 is Street Child begonnen met een nieuw versneld leerprogramma in Liberia. 750 kinderen van 8 tot 12 jaar ontvangen dit snelle programma voor een periode van 6 maanden. Het doel van dit programma is om deze kinderen succesvol terug naar een overheidsschool te brengen.

Daarnaast ondersteunt Street Child kinderen door middel van school beurzen. Kinderen ontvangen ook een schooluniform, boeken, schoenen en een tas. Maatschappelijk medewerkers komen daarna regelmatig langs op school om de aanwezigheid en de voortgang van de kinderen te controleren. In Liberia heeft Street Child al meer dan 1000 kinderen op deze manier ondersteund.

Street Child organiseert ook de zogenaamde wekelijkse “Street Corner” lessen, waarbij maximaal 30 kinderen aan deelnemen per les. Naast lesgeven zijn deze sessies bedoelt om straatkinderen te identificeren en ze te stimuleren om terug naar school te gaan. Daarnaast focust Street Child zich ook op het bouwen van scholen in afgelegen gebieden in Liberia, met als doel het verbeteren van onderwijs in afgelegen gebieden.

 

Toegang voor meisjes

In juli 2016 heeft een gespecialiseerd onderzoeksteam van Street Child meer dan 1000 jongvolwassen meisjes geïnterviewd over de barrières voor het volgen van onderwijs. Tienerzwangerschap, vroeg trouwen, culturele overtuigingen en geweld gebaseerd op gender werden genoemd als grootste belemmeringen. In 2016 is Street Child of Liberia begonnen met een driejarig programma dat hierop aansluit, voor meer dan 1000 meisjes en hun families in Montserrado, Grand Capa Mount en Margibi.

 

Bescherming van kinderen

Street Child levert psychosociale ondersteuning aan straatkinderen, een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van deze kinderen. Tijdens het hoogtepunt van de Ebola crisis leverde onze maatschappelijk werkers ondersteuning aan meer dan 15.000 getraumatiseerde weeskinderen. Daarnaast proberen we straatkinderen weer samen te brengen met hun families of met alternatieve verzorgers.

Levensonderhoud van families

Ook in Liberia ondersteunen we families door middel van het Family Business Scheme. Families ontvangen een beurs om een bedrijfje op te zetten en krijgen een training. Het doel van dit programma is dat families op een gegeven moment zelf de kosten van onderwijs kunnen dekken. Met dit project werkt Street Child aan een lange termijn oplossing.