Onze humanitaire projecten in Liberia

Street Child Nederland werkt sinds 2013 samen met onze lokale partner Street Child of Liberia (SCoL). Street Child focust in Liberia op drie onderdelen: onderwijs, het beschermen van kinderen en levensonderhoud van families.

 

Onderwijs

Kwalitatief onderwijs

In september 2016 heeft Street Child in Liberia samengewerkt met het Liberiaanse ministerie van onderwijs om twaalf overheidsscholen kwalitatief te verbeteren. Deze scholen bevinden zich in de provincies Montserrado, Margibi en Grand Cape Mount. Inmiddels is dit project uitgebreid met nog eens twaalf scholen in het Zuid-oost Liberia.

De leraren zijn getraind en hebben leermaterialen ontvangen om beter les te geven. Daarnaast hebben alle scholen een pakket met leesboeken ontvangen. Intensief lezen is nu een vast onderdeel van het schoolprogramma. In dit onderwijsproject volgt Street Child een holistisch model waarbij er rekening wordt gehouden met verschillende barrières die kinderen ervan weerhouden om naar school te gaan. Street Child’s plan om deze scholen te verbeteren is gebaseerd op vier focuspunten: het versterken van het schoolmanagement, de ontwikkeling van leraren, de aanwezigheid van leraren en leerlingen en het betrekken van ouders bij het leerproces.

De focus van de lerarentraining lag voornamelijk op hoe kinderen taal en cijfers leren. Daarnaast werd er aandacht besteedt aan onderwijs tijdens de eerste drie jaar op de kleuterschool. Leraren zijn ook gestimuleerd om op een creatieve en visuele manier les te geven. Daarnaast hebben we tijdens de Ebola crisis meer dan 1700 instructeurs opgeleid die in gemeenschappen informatie hebben gegeven over de ziekte.

 

"Out of School" kinderen

In februari 2017 is Street Child begonnen met een nieuw versneld leerprogramma in Liberia. 750 kinderen van 8 tot 12 jaar ontvangen dit snelle programma voor een periode van 6 maanden. Het doel van dit programma is om deze kinderen succesvol terug naar een overheidsschool te brengen.

Daarnaast ondersteunt Street Child kinderen door middel van schoolbeurzen. Kinderen ontvangen ook een schooluniform, boeken, schoenen en een tas. Maatschappelijk medewerkers komen daarna regelmatig langs op school om de aanwezigheid en de voortgang van de kinderen te controleren. In Liberia heeft Street Child al meer dan duizend kinderen op deze manier ondersteund.

Street Child organiseert ook de zogenaamde wekelijkse “Street Corner” lessen, waarbij maximaal 30 kinderen deelnemen per les. Naast lesgeven zijn deze sessies bedoelt om straatkinderen te identificeren en ze te stimuleren om terug naar school te gaan. Daarnaast focust Street Child zich op het bouwen van scholen in afgelegen gebieden in Liberia, met als doel het verbeteren van onderwijs in afgelegen gebieden.

 

Onderwijs Liberia

Toegang voor meisjes

In juli 2016 heeft een gespecialiseerd onderzoeksteam van Street Child meer dan duizend jongvolwassen meisjes geïnterviewd over de barrières voor het volgen van onderwijs. Tienerzwangerschap, vroeg trouwen, culturele overtuigingen en geweld gebaseerd op geslacht werden genoemd als grootste belemmeringen. In 2016 is Street Child of Liberia begonnen met een driejarig programma dat hierop aansluit, voor meer dan duizend meisjes en hun families in Montserrado, Grand Capa Mount en Margibi.

 
 

Bescherming van kinderen

Street Child levert psychosociale ondersteuning aan straatkinderen, een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van deze kinderen. Tijdens het hoogtepunt van de Ebola crisis leverde onze maatschappelijk werkers ondersteuning aan meer dan 15.000 getraumatiseerde weeskinderen. Daarnaast proberen we straatkinderen weer samen te brengen met hun families of met alternatieve verzorgers.

Levensonderhoud van families

Ook in Liberia ondersteunen we families door middel van het Family Business Scheme. Families ontvangen een beurs om een bedrijfje op te zetten en krijgen een training. Het doel van dit programma is dat families op een gegeven moment zelf de kosten van onderwijs kunnen dekken. Met dit project werkt Street Child aan een lange termijn oplossing.

 
 
Leraren opleiden Afrika
 

BENEDICT, DE DOCENT DIE IS TOEGEWIJD AAN HET TRANSFORMEREN VAN LEVENS

Benedict was meer dan zeven jaar vrijwillig leraar aan de Borlorla School, ondanks een dagelijkse reis van drie uur naar deze school.

In 2016 begon Street Child de school te ondersteunen, door leraren zoals Benedict extra training te geven en hen zo op de salarislijst van de overheid te krijgen. De betrokkenheid van Street Child in de school is tot nu toe zo succesvol geweest, dat de opkomst is gestegen van honderdvijftig studenten naar meer dan vierhonderd, ondanks de gemiddelde wandel reistijd voor de meeste kinderen van 1 à 2  uur! Om deze enorme toename van studenten in goede banen te leiden, werkt Street Child nu nauw samen met de gemeenschap om extra klaslokalen te bouwen en leermateriaal aan te bieden.

Maatschappelijk werk

ESTHER, DE MAATSCHAPPELIJK WERKSTER DIE STRIJDT VOOR MEISJES ONDERWIJS

"Ik wil andere moeders helpen om een rolmodel te zijn. In samenwerking met deze meisjes vond ik mijn passie voor maatschappelijk werk. "

Street Child maatschappelijk werkster en moeder van twee, Esther Harris, werkt met moeders en meisjes om hen een kans te geven om naar school te gaan. Esther overwon zelf een grote uitdaging toen ze tijdelijk met school moeten stoppen vanwege armoede, en helpt andere moeders kansen te bieden om niet alleen hun eigen leven te verbeteren, maar ook dat van hun kinderen.