Onze humanitaire projecten in Nigeria

In het noord-oosten van Nigeria zijn 1.3 miljoen kinderen gevlucht door het conflict met Boko Haram. Drie miljoen kinderen kunnen op het moment niet naar school. Boko Haram, wat ruwweg vertaald kan worden naar “Westers onderwijs is verboden”, is een extremistische groepering die met veel geweld strijdt voor een kalifaat. Boko Haram verzet zich tegen beïnvloeding van het Westen en richt zich ook tot onderwijs. Sinds 2011 zijn maar liefst 2.7 miljoen mensen gevlucht. In de Borno-staat zijn 3 op de 5 scholen dicht, 19.000 leraren durven geen les meer te geven en 600 leraren zijn gedood. Het is een humanitaire crisis waar de UN hulp voor nodig heeft: ze vroegen Street Child om assistentie en zo begonnen we eind 2016 met het verkennen van de situatie ter plekke. Daarmee ontstond Street Child of Nigeria.

Onze projecten

In februari 2017 ging Street Child officieel van start met haar eerste project in Nigeria. Street Child is begonnen met een groep van 150 kinderen en 30 moeders in het New Kunchingoro vluchtelingenkamp in Abuja. De moeders worden ondersteund in het opzetten van een bedrijfje en trainingen, en aan de kinderen worden schoolmaterialen gegeven. Dit is slechts het begin van ons werk in Nigeria.

 
 
Micro-bedrijfjes Nigeria

Inkomen genereren

Samen met onze partner The Nigerian NGO Intercommunity Development Social Organization (IDS) ondersteunen we kinderen in het New Kuchingoro IDP camp in Abuja. Ook geven we daar kansarme moeders skillstraining, zoals bakken en zeep maken, om vervolgens met een kleine toelage een duurzaam familiebedrijfje op te zetten. Als onderdeel van dit project krijgen hun kinderen ook schoolmaterialen zoals een tas, werkboeken, pennen, potloden en schoenen, zodat ze terug naar school kunnen. 

 
Onderwijs noodsituatie Nigeria
 

Onderwijs in noodsituaties

Samen met onze partner The Nigerian Gender, Equality, Peace and Development Centre is Street Child hebben we een tijdelijk leercentrum opgezet in Maiduguri, zodat kinderen de kans hebben om naar school te gaan. Ook zijn er tien onderwijzers getraind op speciaal noodonderwijs, zodat ze zowel simpel onderwijs als psychosociale ondersteuning kunnen geven. 

 

De Toekomst

Onderwijs en noodhulp is de sleutel voor het bouwen aan een toekomst. Dit eerste project is slechts een begin. We zijn van plan om ons werk in noord-Nigeria uit te breiden, zodat we veel meer mensen kunnen helpen om aan hun toekomst te bouwen, en die van hun kinderen. Samen met lokale partners doen we er alles aan om de families in veiligheid te brengen, maar dit gaat niet zonder jouw hulp – support ons zodat wij deze noodhulp kunnen blijven geven!

 

 
Onderwijs in Nigeria

ELIZABETH, DE MOEDER DIE HAAR LEVEN WEER OPBOUWT, ZODAT HAAR KINDEREN NAAR SCHOOL KUNNEN

Elizabeth groeide op in Goza, in de staat Borno, en woonde daar met haar man en zes kinderen. In Goza was het gezin van Elizabeth veilig en gelukkig. Haar man werkte als boer op een klein stukje land, terwijl Elizabeth een klein winkeltje runde. Al haar kinderen konden naar school gaan.

In 2014 veranderde alles. Door de acties van de rebellen moest Elizabeth met haar gezin haar dorp ontvluchten. Na twee maanden reizen kwamen ze aan in Abuja en vestigden zich in het Kuchingoro vluchtelingenkamp. Omdat Elizabeth niet verder kon met haar winkeltje, werden zij en haar familie volledig afhankelijk van externe ondersteuning.

Dankzij onze supporters hebben we Elizabeth kunnen helpen om een duurzaam bedrijfje op te zetten - en zitten al haar kinderen inmiddels ook weer op school.

Kinderen in Nigeria

ABU, DE JONGEN DIE ZIJN FAMILIE VERLOOR EN ER HELEMAAL ALLEEN VOOR STAAT

Abu werd geboren in Gamboru, in de staat Borno. Tijdens de acties door de rebellen in zijn regio verloor hij beide ouders. Hij vluchtte en arriveerde hij uiteindelijk in Maidaguri, de hoofdstad van de staat. Abdul was alleen, kende niemand en kon geen eten, onderdak of onderwijs krijgen.

Vandaag de dag woont Abu met 20 andere kinderen in een vluchtelingenkamp in deze stad, met weinig hulp van buitenaf. Wanneer hem wordt gevraagd naar zijn kansen op de toekomst, zegt hij: "Er is geen eten, we hebben geen onderdak, we kunnen niet veel anders dan onder deze boom zitten."

Meer dan 20.000 kinderen zoals Abu hebben geen begeleiding nadat ze wees zijn geworden of gescheiden zijn van hun ouders, en moeten vechten om te overleven. We willen ze graag plaatsen in een gezin, ze beschermen tegen gevaar en hen helpen om terug naar school te gaan.


 

Zo kun je ons helpen:

  • 12€ geeft een kind veilig drinkwater op school

  • 60€ voorziet 4 vluchtelingkinderen van leermaterialen

  • 350€ kan een tijdelijk klaslokaal volledig inrichten

  • 600€ is genoeg om vrijwillige leraren te voorzien van een basistraining

Ontwikkelingswerk Maiduguri Borno Nigeria
This is the largest crisis on the African Continent
— Peter Lundberg (Deputy UN Humanitarian Co-ordinator)