Achtergrond

In het noord-oosten van Nigeria zijn 1,3 miljoen kinderen gevlucht voor het conflict met Boko Haram. Drie miljoen kinderen kunnen op het moment niet naar school. Boko Haram, wat ruwweg vertaald kan worden naar “Westers onderwijs is verboden”, is een extremistische groepering die met veel geweld strijdt voor een kalifaat. Boko Haram verzet zich tegen beïnvloeding van het Westen en richt zich ook tot onderwijs. Sinds 2011 zijn maar liefst 2.7 miljoen mensen gevlucht en 4.6 miljoen mensen hebben noodhulp nodig. In de Borno-staat zijn 3 op de 5 scholen dicht, 19.000 leraren durven geen les meer te geven en 652 leraren zijn gedood. Het is een humanitaire crisis waar de UN hulp voor nodig heeft: ze vroegen Street Child om assistentie en zo begonnen we eind 2016 met het verkennen van de situatie ter plekke. Daarmee ontstond Street Child of Nigeria.

 

Ons werk

In februari 2017 ging Street Child officieel van start met haar eerste project in Nigeria. Street Child is begonnen met een groep van 150 kinderen en 30 moeders in het New Kunchingoro vluchtelingenkamp in Abuja. De moeders worden ondersteund in het opzetten van een bedrijfje en trainingen, en aan de kinderen worden schoolmaterialen gegeven. Dit is slechts het begin van ons werk in Nigeria.

 
Micro-bedrijfjes Nigeria

Inkomen genereren

Samen met onze partner The Nigerian NGO Intercommunity Development Social Organization (IDS) ondersteunen we kinderen in het New Kuchingoro IDP camp in Abuja. Ook geven we daar kansarme moeders skillstraining, zoals bakken en zeep maken, om vervolgens met een kleine toelage een duurzaam familiebedrijfje op te zetten. Als onderdeel van dit project krijgen hun kinderen ook schoolmaterialen zoals een tas, werkboeken, pennen, potloden en schoenen, zodat ze terug naar school kunnen. 

 
Onderwijs noodsituatie Nigeria
 

Onderwijs in noodsituaties

Samen met onze partner The Nigerian Gender, Equality, Peace and Development Centre is Street Child een tijdelijk leercentrum aan het opzetten in Maiduguri, zodat kinderen de kans krijgen om naar school te gaan. Op dit moment worden er tien onderwijzers getraind op speciaal noodonderwijs, zodat ze zowel simpel onderwijs als psychosociale ondersteuning kunnen geven.

De Toekomst

Onderwijs en noodhulp is de sleutel voor het bouwen aan een toekomst. Dit eerste project is slechts een begin. We zijn van plan om ons werk in Abuja uit te breiden, zodat we veel meer mensen kunnen helpen om aan hun toekomst te bouwen, en die van hun kinderen. Samen met lokale partners doen we er alles aan om de families in veiligheid te brengen, maar dit gaat niet zonder jouw hulp – support ons zodat wij deze noodhulp kunnen blijven geven!

 

 

Zo kun je ons helpen:

  • 12€ geeft een kind veilig drinkwater op school

  • 60€ voorziet 4 vluchtelingkinderen van leermaterialen

  • 350€ kan een tijdelijk klaslokaal volledig inrichten

  • 600€ is genoeg om vrijwillige leraren te voorzien van een basistraining

Ontwikkelingswerk Maiduguri Borno Nigeria
This is the largest crisis on the African Continent
— Peter Lundberg (Deputy UN Humanitarian Co-ordinator)