Helpen op de lange termijn

Anne is een vrijwilliger (Ambassadeur) voor Street Child en is van eind mei tot begin september, in Makeni Sierra Leone. Ze werkt aan het After School program en voor Street Child Commercial. Iedere week schrijft ze hier over haar ervaring.

Als je in dezelfde kleine community woont als de kids waarmee je werkt, dan is dat soms best confronterend. Ja, natuurlijk had ik al een reality check toen ik hier ging wonen, maar soms zijn het de kleine dingen die het zo duidelijk maken waarom ons werk nodig is: de mensen zijn arm en de kinderen krijgen niet de zorg, voeding en onderwijs waar ze recht op hebben. 

Bijvoorbeeld Ibrahim, een jongetje van 10 waarmee ik werk. Hij werd tijdens schooluren spelend op straat gezien en met de hulp van een Street Child ambassador ging hij begin 2016 terug naar school. Toen ik onlangs kennis maakte met zijn oma Memuna, vertelde ze me dat ze samen met haar zus Fanta en haar broer Mohamed voor haar 12 kleinkinderen zorgt. Van haar eigen 5 kinderen leeft nog maar één dochter, en die is ziek: dus Memuna moet voor de gehele generatie kleinkinderen zorgen. Met alleen Mohamed als kostwinner, vraag je je af hoe zo’n familie rond komt…

En dat is waar het Family Business Scheme op inspringt: het helpt families, vooral vrouwen, om een klein bedrijfje op te zetten en met het inkomen kunnen ze eten op tafel brengen en de kinderen naar school sturen. Voedsel is een dagelijkse uitgave, maar school kosten, boeken en uniform zijn een grote uitgave die één keer per jaar betaald moet worden. Hoewel sparen heel logisch is voor jou en mij, is dat anders in een land waar de meesten mensen van dag tot dag leven. Wanneer de beurs (60€) is gegeven, helpt de Street Child Business officer de familie om de zaak op te zetten, leert ze administratief werk, hoe je de voorraad bijhoud en weer opnieuw inkoopt. En wanneer de zaak loopt, dan bezoeken ze die iedere week om het spaargeld (1€ per week) op te halen en die op een spaaraccount te zetten.

Hoewel het werken met de kinderen erg leuk is, kan ik meer voor de mensen betekenen door m’n zakelijke skills in te zetten voor het Family Business Scheme: de komende tijd ga ik de bedrijfjes die tot nu toe zijn opgezet monitoren en evalueren, om erachten te komen hoe ze kunnen groeien, waar kansen liggen en hoe ze met de concurrentie kunnen omgaan. En terwijl ik voor Street Child vooral focus op de nummers, is mijn uitdaging op persoonlijk vlak om van Memuna een zakenvrouw te maken! 

Anne Beuken