Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Internationale dag van het meisje

Nieuws en updates

Lees het laatste nieuws over onze projecten in West-Afrika, Nepal en Sri Lanka!

Internationale dag van het meisje

Helen Yeh

Trots zijn we op alle meiden die ondanks de barrières tot onderwijs, toch naar school gaan. We hopen dat ze op een dag hun dromen kunnen waarmaken - grote dromen, net zoals de meiden in deze video.