Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nieuws en updates

Lees het laatste nieuws over onze projecten in West-Afrika, Nepal en Sri Lanka!

Street Child geeft hulp aan de slachtoffers van de modderstroom in Freetown

Helen Yeh

Maandag, in de vroege morgen, veroorzaakte hefige regeneval een allesvernietigende modderstroom in Freetown, de hoofdstad Sierra Leone.

Honderden mensen zijn levend begraven en duizenden mensen raakten hun huis en al hun bezittingen kwijt. 

Street Child begon direct daarna met een noodhulp oproep voor deze crisis. Mede door uw donaties konden we snel aan de slag met de noodhulp.

In het Regent Emergency center delen we sinds Dinsdagmiddag voedselpakketten uit aan de slachtoffers van deze crisis. 

Dit zou niet mogelijk zijn zonder uw support. Enorm bedankt! 

 

Doneren kan via deze link of maak een donatie over naar NL37 INGB 0006508345 t.n.v. Street Child Nederland.