Street Child in de DRC

Democratische+Republiek+Congo

De Democratische Republiek Congo is en wordt al jarenlang geteisterd door gewelddadige conflicten. Ondanks de aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen, rijkdom en omvang, heeft constante kwetsbaarheid ertoe geleid dat de DRC de afgelopen jaren zich niet veel heeft ontwikkeld . De DRC wordt namelijk erkend als een slachtoffer van de zogenaamde 'grondstoffenvloek', waarbij de grondstoffen van natuurlijke hulpbronnen worden misbruikt door gevechtsstrijders. In de afgelopen 30 jaar heeft het conflict de Congolese maatschappij hard geraakt, en vooral in de provincie Zuid-Kivu is het onderwijssysteem verzwakt.

We werken op twee verschillende locaties in de regio Zuid-Kivu. Ten eerste bevinden we ons op het Hoge Plateau, een afgelegen en bergachtig gebied dat enkele van de ergste slagen van geweld heeft doorstaan. Door de oorlog moesten inwoners van het Hoogplateau op de vlucht slaan en zijn er veel scholen vernietigd en kinderen achtergelaten zonder een vorm van beschikbaar onderwijs. Street Child is een van de weinige organisaties die het op het Plateau werken omdat het extreem moeilijk toegankelijk is. Ten tweede zijn we actief in het vluchtelingenkamp Lusenda, vlakbij de grens met Burundi. De situatie in de DRC is verergerd door de overloop van ongeveer 400.000 vluchtelingen, die de politieke instabiliteit in Burundi ontvluchtten. Het kamp werd opgericht in 2015 en huisvestigd nog steeds duizenden gezinnen. Lokale Congolese scholen in Lusenda hebben moeite gehad om de instroom van nieuwe studenten tegemoet te komen en velen studenten hebben helemaal geen plek meer gevonden.

DRC+Mimbemwe+landscape

We proberen het onderwijssysteem in DRC een nieuw leven in te blazen en versterken het vermogen van lokale gemeenschappen om de opvoeding van hun kinderen te ondersteunen. We gebruiken een aanpak die bestaat uit meerdere niveaus zoals lerarenopleiding, schoolmanagement, het betrekken van ouders, het wegnemen van economische belemmeringen voor het onderwijs en het aanpakken van sociale en culturele barrières die ervoor zorgen dat kansarme meisjes onderwijs kunnen krijgen. We hebben ook een verbeteringsprogramma voor schoolconstructies opgesteld, waardoor we tot nu toe 22 scholen hebben gebouwd en gerestaureerd. In Lusenda, waar middelbare scholen bijzonder overbevolkt zijn, hebben we leraren opgeleid om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, ook hebben we leermiddelen, studentensets en uniformen verzorgd. In totaal willen we de komende jaren 20.000 kinderen in DRC ondersteunen.

We zijn bijzonder trots dat we in Lusenda seksueel geweld en discriminatie op basis van geslacht aanpakken in ons project. Ons zes maanden durende pilootproject "Tackling Period Poverty" traint jonge vrouwen om handdoeken te naaien en zeep te maken die ze met winst kunnen verkopen. Naast het verbeteren van de basishygiëne, zal dit vrouwen meer economische onafhankelijkheid geven om zichzelf en het onderwijs van hun kinderen te ondersteunen. Ons werk in de DRC is erg belangrijk en we zijn klaar om al onze inspanningen te richten op de ondersteuning van deze gemeenschappen.

Belize Lusenda Refugee Camp

Het verhaal van Belize

Belize* arriveerde in juli 2015 in het vluchtelingenkamp Lusenda, op de vlucht voor politieke onrust en een humanitaire crisis in Burundi. Ze is pas 19 jaar oud en heeft een 2-jarige zoon waar zij alleen voor moet zorgen omdat zijn vader er niet meer is. Ze is alleen, bang en zonder geld bij het kamp aangekomen. Ze is dan ook heel dankbaar dat ze is gekozen net zoals velen andere extreem kwetsbare vrouwen om vaardigheden te leren op het gebied van kleermaken en zeep maken via het Tackling Period Poverty project. Sinds een aantal maanden kan ze kleding maken (Belize draagt haar eigen creatie op de foto!) en verkoopt deze aan andere vrouwen in het kamp met winstoogmerk. Het hebben van een inkomen heeft haar leven in het kamp veranderd. Ze heeft voedsel en schoenen gekocht en is halverwege om eigenaar van haar eigen stuk grond te worden, waar ze op een dag hoopt haar eigen huis te bouwen. Belize legt ook uit hoe het programma essentieel is geweest om haar de middelen te geven om voor haar gezondheid en die van haar zoon te zorgen, haar vier broers te helpen met hun schoolgeld, maar ook om haar kracht te geven om de kost te verdienen zonder afhankelijk te zijn van anderen hun vrijgevigheid.

Bovendien hebben de handdoeken geholpen om de kloof te dichten in de behoefte aan menstruele hygiëne in het kamp voor zichzelf en andere vrouwen. Ze hoopt dat haar zoon zal studeren en een leraar of een dokter zal worden.

* De namen van geïnterviewden zijn gewijzigd om hun identiteit en privacy te beschermen.

Helen Yeh