Nieuw project in Freetown: Terug naar werk, terug naar school

Op maandag 14 augustus 2017, na dagen van hevige regenval, zakte Sugar Loaf Mountain aan de rand van Freetown deels in waardoor een hele gemeenschap werd verpletterd. Enorme brokstukken en modder lieten vervolgens een spoor van ruim drie kilometer achter, waardoor alles met de grond gelijk werd gemaakt. Meer dan duizend mensen kwamen hierbij, vrijwel direct, om het leven en de huizen van duizenden mensen werden compleet vernietigd. Mensen bleven achter met helemaal niets.  

Hoewel de noodhulpfinanciering is gestopt, wonen er nog altijd honderden families in het getroffen gebied - velen zonder huis en zonder inkomen om hun gezin te onderhouden, laat staan om hun kinderen naar school te sturen. Omdat er erg weinig data beschikbaar was, hebben gekwalificeerde lokale maatschappelijk werkers van Street Child onderzoek gedaan in het getroffen gebied. Hieruit bleek dat honderden families bevinden zich nog steeds in wanhopige situaties bevinden, met te weinig financiële middelen om zichzelf te onderhouden of hun kinderen naar school te sturen. 44% van de slachtoffers heeft op dit moment geen inkomen en is en afhankelijk van hun familie. Voorafgaand aan de ramp, bevond slechts 5% zich in deze situatie. Ons volledige rapport kun je hier lezen.

Het project

Nu, maanden na de ramp, zijn veel organisaties vertrokken uit het getroffen gebied. Het team van Street Child, echter, is nog lang niet klaar, want er is nog zoveel te doen… Daarom zijn wij deze maand een nieuw project gestart: Freetown Modderstroom: Terug naar werk, terug naar school. Het doel van dit project is om getroffen, kwetsbare kinderen in Sierra Leone toegang tot onderwijs te geven en ze te ondersteunen om onderwijs te blijven volgen. Street Child helpt door middel van haar Family Business Scheme (FBS), waarin ouders/verzorgers een familiebedrijfje opzetten met onze ervaren Family Business Officers. Zij zullen de huidige bedrijfsactiviteiten van het gezin bekijken en met ze samenwerken bij het maken van een bedrijfsplan, bedrijfstrainingen geven en uiteindelijk de subsidie uitreiken om zo het bedrijfsplan te financieren. Dit is een bewezen, duurzaam model: Street Child heeft tot nu toe met meer dan 12.000 gezinnen een familiebedrijfje opgezet, waardoor meer dan 22.000 kinderen naar school kunnen. Een recent onderzoek laat zien dat twee jaar na onze hulp, 90% van de kinderen nog altijd naar school gaat, en 75% van de familie bedrijfjes nog steeds succesvol draait.

Met ons Family Business Scheme zal Street Child er voor zorgen dat de door de modderstroom getroffen families weer een inkomen zullen krijgen, en dat de terugkerende onderwijskosten van hun kinderen betaald kunnen worden.

Familiebedrijfje Sierra Leone
Anne Beuken