Street Child werkt in Sri Lanka om het onderwijs te promoten

Sri Lanka heeft 26 jaar lang een burgeroorlog doorgemaakt en hoewel het land het afgelopen decennium aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt zijn er nog steeds regio's waar kwaliteitsonderwijs nodig is. De scholen zijn niet goed uitgerust en de leraren zijn niet voldoende opgeleid.

newsarticle .jpg

De burgeroorlog had verwoestende gevolgen voor sociale en geestelijke gezondheidsproblemen: veel kinderen verloren hun vaders en moeders en anderen leden aan posttraumatisch stresssyndroom wat opnieuw leidde tot hoge uitvalcijfers en een toename van kinderarbeid. Ook onderbreken natuurrampen en jaarlijkse stormen het onderwijssysteem. In mei 2018 waren er in Sri Lanka zware stormen die overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten, waardoor 20.000 gezinnen werden verdreven. De noodsituatie het een grote impact op het onderwijssysteem in het land en veel kinderen konden niet naar school.

In juni 2017, na gesprekken met overheidsdiensten, internationale instanties en lokale liefdadigheidsinstellingen, vestigde Street Child zich in Sri Lanka. Onze basis ligt in Batticaloa in de oostelijke provincie; de meest sociaaleconomisch achtergestelde regio in het land. We voerde een reeks proefprojecten uit ter ondersteuning van onderwijs, de bescherming van kinderen en de capaciteit om te herstellen van rampenrisico's.

In februari 2018 startte Street Child in samenwerking met de plaatselijke onderwijsautoriteiten een zes maanden durende lerarenopleiding in Sri Lanka. Het doel is om de kennis over het curriculum en onderwijstechnieken voor 90 leraren in het basis- en middelbaar onderwijs te verbeteren. Door middel van interactieve trainingssessies voor leraren, evenals de vorming van nieuwe leer- en onderwijstechnieken, kunnen wij dit doel bereiken.  

We werken momenteel aan het identificeren van de “leidende leraren” die een training zullen krijgen om doorlopend advies en ondersteuning te kunnen bieden aan Engelse leraren.

 
Helen Yeh