Discriminatie is de grootste belemmering voor onderwijs voor kinderen met een handicap

Nieuw onderzoek door Street Child wijst uit dat discriminatie de grootste belemmering is voor onderwijs voor  kinderen met een handicap in Sierra Leone.

Op dinsdag 24 juli wordt in Groot Brittanië de allereerste Global Disability Summit gehouden. DfID's staatssecretaris, Penny Mordaunt, kondigde deze Summit aan door middel van gebarentaal - om de belemmeringen voor mensen met een handicap in de samenleving te laten zien.

Uit statistieken blijkt dat van de miljard mensen op de wereld met een handicap, 800 miljoen van hen in ontwikkelingslanden leven, maar de planning van nieuwe inclusieve onderwijs ondersteuning wordt belemmerd door een gebrek aan betrouwbare gegevens over onderwijs en handicaps.

Street Child's directeur voor projecten in Afrika, Megan Lees McCowan, legt uit:

"Er is een ernstig gebrek aan informatie over de aanwezigheid van handicaps in ontwikkelingslanden. Street Child zet zich in voor het verhogen van de inclusief  onderwijs van kinderen met een handicap. Dit onderzoek in Sierra Leone is onze eerste stap om te begrijpen hoe de globale ontwikkelingsgemeenschap beter kan garanderen dat geen enkel kind school te vroeg verlaat."

Hoewel velen zich misschien voorstellen dat toegankelijkheid of gebrek aan specialistische middelen de belangrijkste belemmeringen vormen voor kinderen met een handicap die naar school gaan, laat ons nieuwste onderzoek zien dat discriminatie bovenaan de lijst staat.

"44% van de kinderen met wie we spraken zei dat stigma en discriminatie de belangrijkste belemmering vormden om naar school te gaan ', legt Megan uit. 'Dit probleem word veel al onderschat en amper ondersteund. Street Child samen met onze partners in Sierra Leone - WESOFOD en SCoSL - doen een beroep op nationale en internationale gemeenschappen om bij te dragen aan de ontwikkeling van meer bewijsmateriaal over kinderen met een handicap in Sierra Leone - en wereldwijd."

De Global Disability Summit is het begin van de verandering, waarbij veel organisaties zich aansluiten bij het Charter for Change om de rechten, vrijheid, waardigheid en inclusiviteit voor iedereen met een handicap te waarborgen.

Ons onderzoek toont aan dat leraren, ouders en zorgverleners een belangrijke doelgroep zijn voor het bestrijden van stigmatisering en discriminatie, waarbij één van de leraren zegt: "Kinderen met een beperking zijn een grote last in de klas." En een kind van 14 jaar oud dat zegt: 'Mijn ouders beschouwen mij niet als een normaal wezen".

Tom Dannatt, CEO van Street Child: "Street Child vindt dat elk kind de kans verdient om naar school te gaan en te leren, en we streven er voortdurend naar om meer te doen voor de meest kwetsbare en achtergestelde kinderen waarmee we werken. Dat is de reden waarom we ons verbinden aan het Global Disability Summit en aan het ontwikkelen van programma's om stigma en discriminatie aan te pakken door nieuwe normen te creëren en te zorgen voor onderwijs, waardigheid en respect voor iedereen."

Download hier het onderzoek ons naar kinderen met een handicap.

 
Helen Yeh