Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Street Child Nederland zoekt vrijwilligers en stagiairs

Notities

Street Child Nederland zoekt vrijwilligers en stagiairs

Helen Yeh

SLUIT JE AAN BIJ ONS TEAM!

Vrijwilligers en stagiaires vormen een groot deel van wat we doen en we waarderen de hulp die we krijgen enorm!

Street Child Nederland zoekt vrijwilligers die kunnen helpen met het organiseren van evenementen, contacten leggen en naamsbekendheid creëren in Nederland. Je zal de mogelijkheid hebben om te helpen met het bedenken en uitvoeren van evenementen.

Ook zijn we op zoek naar stagiairs. Als stagiair voor Street Child Nederland werk je vanuit ons hoofdkantoor in Londen of vanuit ons kantoor in Barcelona

Neem contact met ons op via info@street-child.nl als je geïnteresseerd bent om lid te worden van het Street Child Nederland team.