Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

escuela.jpg

Rural Schools

RURAL SCHOOLS

In 2010 heeft Street Child een plattelands scholen programma gelanceerd, wat vijf gemeenschappen ondersteund in het afgelegen chiefdom van Tambakha. Het project focust zich op 'de eerste scholen ooit' voor een aantal van de meest afgelegen delen van West Afrika, waar kinderen over het algemeen niet eens de kans hebben om zelfs de meest elementaire taal- en rekenvaardigheden te krijgen.

We werken met gemeenschappen om basisscholen te bouwen en het belang van educatie te promoten. We kiezen dan leden van de gemeenschap om op afstand een leraren training te ondernemen.

Het project is de afgelopen 3,5 jaar gegroeid tot het ondersteunen van bijna 400 leraren en is aanwezig in 127 gemeenschappen in Sierra Leone. Met als resultaat dat Street Child, voor het eerst ooit, onderwijs mogelijk maakt voor meer dan 17.000 kinderen in plattelandsgemeenschappen.

Daarnaast zijn onze innovatieve duurzaamheid initiatieven erop gericht om er zeker van te zijn dat de scholen op zelfstandige basis de lerarensalarissen en andere uitgaven kunnen financieren, totdat de regering in een positie is om het over te nemen.

Gemeenschappen zijn voorzien van landbouw subsidies en technische ondersteuning om collectieve rijstboerderijen en zaad kredietverlening regelingen te kunnen ontwikkelen, waar de oogst van verkocht wordt om educatieve kosten te dekken.

 

In maart 2014 ging onze supporter Nick Hewer (BBC's The Apprentice) naar Sierra Leone om meer te leren over onze Rural School projects, opgericht om de kinderen die niet naar school gaan in een aantal van de meest afgelegen delen van de wereld te helpen . Bekijk zijn reis hier: