Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

B. Protecting children_lowres.jpg

Straatkinderen

Uit ons onderzoek blijkt dat er bijna 50.000 kinderen zijn die afhankelijk zijn van de straten van Sierra Leone om te overleven (klik hier voor 2012 National Headcount of Street Children). Ongeveer 3.000 van deze kinderen wonen en slapen op straat. Ons doel is om hen allemaal te helpen.

Veel kinderen lijden en hebben bovendien geen toegang tot onderwijs, omdat ze op straat leven en/of omdat hun familie er geen geld voor heeft. Sommige kinderen wonen thuis, maar werken overdag. De meest extreme gevallen waar wij mee werken, zijn kinderen die volledig op straat leven en iedere dag vechten om te overleven.

Onze straatteams zijn er om dit te veranderen voor zoveel mogelijk kinderen. Het team zoekt en bevriend straatkinderen en proberen op die manier de veilige volwassenen te worden, die deze kinderen missen in hun leven. Onze maatschappelijk werkers proberen vervolgens het kind te herenigen met een familie - meestal hun eigen - door middel van begeleiding en bemiddeling.

Gesetteld in een vaste gezinsomgeving is het kind veiliger en klaar om naar school te gaan, op deze manier kan het kind een betere toekomst voor zichzelf opbouwen. 

Tussen 2008 en 2013 hebben onze straatteams meer dan 2.500 kinderen herenigd met hun families.