Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

B. Educating children.jpg

Ons werk en onze projecten

Lees meer over ons werk in het onderwijs, kinderbescherming en micro-bedrijfjes, in Sierra Leone, Liberia, Nepal en Nigeria.

Street Child richt zich op het creëren van onderwijskansen voor een aantal van de meest kwetsbare kinderen in de wereld. 

WAAR WE WERKEN

Projecten in Sierra Leone

In 2008 begon Street Child haar werk in Sierra Leone met een klein aantal straatkinderen.  Vijf jaar later hadden we rond de 2.000 kinderen geholpen bij het creëren van een sterkere band met hun familie en meer dan 20.000 kinderen geholpen met het krijgen van onderwijs. Street Child heeft nog steeds een sterke basis in Sierra Leone waar de behoefte het grootste is en de hulp van NGO’s en andere liefdadigheidsorganisaties vaak minimaal is.

 

Sinds 2013 heeft Street Child projecten in Liberia. Ook daar ligt de focus op kinderen die niet naar school gaan, en kinderen in afgelegen gebieden waar nog geen onderwijs is. Op dit moment zijn er 4 projecten, waarbij de ook focussen op “inhaallessen” voor de kinderen met leerachterstand, onderwijs voor achtergestelde meisjes en voor tienermoeders, en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs in overheidsscholen.

 

Sinds 2015 is Street Child ook werkzaam in Nepal. In april dat jaar, werd het land getroffen door een catastrofale aardbeving,  waardoor 1 miljoen kinderen niet meer naar school konden, omdat klaslokalen waren ingestort of beschadigd. Op verzoek van UNICEF heeft Street Child toen 40 tijdelijke scholen en 24 WASH faciliteiten voor 3.200 kinderen in Okhaldhunga gebouwd, en docenten ondersteund met training voor getraumatiseerde leerlingen.

 

Eind 2016 werd Street Child opnieuw benadert, dit keer door de UN, vanwege de humanitaire crisis in noord Nigeria. Al enkele jaren valt de Boko Haram daar communities aan, waardoor 2 miljoen mensen hun huis ontvlucht zijn. "Boko Haram" betekend letterlijk "Westerse Onderwijs is verboden". Scholen zijn verwoest en leraren  vermoord. Hierdoor zijn er op dit moment 3 miljoen kinderen in noord Nigeria die dringend hulp nodig hebben. In Februari 2017 is Street Child daarom een nieuwe project gestart, in het New Kuchingoro Displaced Persons Camp, aan de rand van Abuja. Met dit eerste project helpen we 150 kinderen terug naar school te gaan, en geven we skillstraining aan 30 moeders. We hopen veel fondsen te werven zodat we nog veel meer families kunnen helpen. 

 

Street Child zet zich in waar behoefte is aan hulp, zodat we de modellen die we in Sierra Leone ontwikkeld hebben ook in andere hulpbehoevende landen kunnen inzetten.

Sierra Leone

Liberia

Nepal