Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

B. Educating children.jpg

Wat doen wij

Street Child richt zich op het creëren van onderwijskansen voor een aantal van de meest kwetsbare kinderen in de wereld. 

WAAR WE WERKEN

In 2008 begon Street Child haar werk in Sierra Leone met een klein aantal straatkinderen.  Vijf jaar later hadden we rond de 2000 kinderen geholpen bij het creëren van een sterkere band met hun familie en meer dan 20.000 kinderen geholpen met het krijgen van onderwijs.

Street Child heeft nog steeds een sterke basis in Sierra Leone waar de behoefte het grootste is en de hulp van NGO’s en andere liefdadigheidsorganisaties vaak minimaal is.

Sinds 2012 bekijkt Street Child waar in West-Afrika behoefte is aan hulp, zodat we de modellen die we in Sierra Leone ontwikkeld hebben ook in andere hulpbehoevende landen kunnen inzetten.

In 2013 hebben we ons eerste project in Liberia gelanceerd om de straatkinderen in de hoofdstad Monrovia te helpen. Street Child werkt sinds de verwoestende aardbeving van 2015 ook in Nepal. 


ONS LANDELIJK WERK

De armste landelijke gebieden ter wereld voorzien van onderwijs. Door het trainen van docenten en het opzetten van onderwijsvoorzieningen in de gebieden waar dat het meest nodig is zorgen we ervoor dat kinderen de kans krijgen om een opleiding te volgen. Tussen 2010 en 2013 hebben we meer dan 20.000 kinderen geholpen om naar school te gaan.  

Ons stedelijk werk

Het creëren van een maximale impact op de vele kinderen wiens leven wordt beheerst door de straat. Wij werken direct samen met straatkinderen in hun eigen omgeving met als doel ze te herenigen met hun familie, ze terug in school te krijgen en het creëren van een duurzame thuissituatie voor een stabiel leven. Tussen 2008 en 2012 hebben we meer dan 2.500 kinderen herenigd met hun families.


Onze projecten

We zijn van mening dat ieder kind het recht heeft om zich te ontwikkelen door middel van onderwijs.  Door in de armste gebieden ter wereld te werken, streven we ernaar om ieder kind de kans te geven om naar school te gaan. 

 

Rural schools

Family business scheme

Straatkinderen