Wereldwijd kunnen 125 miljoen kinderen niet naar school. Wij werken eraan om dat te veranderen.


Wereldwijd krijgen 125 miljoen kinderen niet de kans om naar school te gaan. Nog eens miljoenen kinderen zitten wel op school maar slagen er niet in om te leren. Street Child bouwt scholen, traint leraren en ondersteunt 's werelds meest kwetsbare kinderen. Lees hier hoe wij dit aanpakken:

 

KINDERBESCHERMING ONDERWIJS  |  INKOMSTEN SUPPORT  |  KINDEREN IN NOOD  |  WAAR WE WERKEN ONDERZOEK


Kinderbescherming

Kissy dumb Freetown

Wereldwijd leven, slapen of overleven miljoenen mensen op straat - vanwege conflict, crisis of armoede. Zonder ondersteuning worden zij geconfronteerd met gevaar en geweld en  is onderwijs hun laatste prioriteit. Street Child begon in Sierra Leone in 2008 met het ondersteunen van straatkinderen die in deze situatie zaten. Ons werk begon met één klein project voor slechts honderd straatkinderen in Makeni, Noord-Sierra Leone. Sindsdien zijn we experts geworden op het gebied van kinderbescherming en hebben we duizenden straatkinderen geholpen om een veilig thuis te vinden en (weer) naar school te gaan. Maar daar stoppen we niet. Met jouw hulp kunnen we nog duizenden kinderen van straat halen en naar school sturen. We willen nog duizenden kinderen de kans geven op een betere toekomst.

Wat doen we?

We werken om kinderen van straat te halen, weg van het gevaar en naar school te gaan. We geloven niet in weeshuizen of andere vormen van centrums. In plaats daarvan werken onze toegewijde 'straatteams' en maatschappelijk werkers hard om het leven van zoveel mogelijk kinderen te veranderen. De straat is "hun kantoor". Ze brengen hun tijd door met het ontmoeten en geleidelijk bevriend raken met straatgebonden kinderen - het verkrijgen van vertrouwen en de veilige volwassen worden die ontbreekt in het leven van de meeste straatkinderen.

Via een proces van begeleiding en bemiddeling werken onze teams aan het versterken van de gezinsbanden van het kind - om te beginnen, indien nodig, met het opsporen van gezinsleden en hereniging.

Zodra het kind in een veilige gezinsomgeving is terechtgekomen, richt Street Child zich op het terug naar school helpen. In de meeste gevallen laten we het gezin kennismaken met onze supportteams voor gezinsinkomen, zodat het gezinshoofd het kind, financieel gezien, op school kan houden.

Street Child beschermt ook kinderen door het plattelandsonderwijs te versterken. Veel kinderen migreren naar steden om onderwijs te kunnen volgen, één van de belangrijkste redenen waarom veel kinderen op straat belanden. Verder werken we aan de verbetering van kinderbescherming door met kinderbeschermingscommitees samen te werken en andere bemiddeling binnen de gemeenschap te doen.


Onderwijs

Onderwijs afgelegen gebieden

Van afgelegen gebieden die nooit een school hebben gehad tot klaslokalen die zijn vernietigd vanwege een ramp of conflict: miljoenen kinderen wereldwijd kunnen vandaag de dag niet naar school, simpelweg omdat er geen scholen zijn. De kinderen die wel naar school gaan, krijgen vaak onderwijs van erg slechte kwaliteit: met honderden studenten per klas, een gebrek aan toiletten en sanitaire voorzieningen, ongeschikte leraren of onvoldoende leermateriaal.

Ook de houding van ouders en de gemeenschap kunnen vaak het onderwijs tegenhouden. Dit geldt vooral voor meisjes vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs, omdat ze dan de mogelijkheid hebben om een inkomen te verdienen voor het gezin in plaats van naar school te gaan.

 Elk kind verdient de kans om naar school te gaan en te leren. Street Child werkt om kwetsbare kinderen die kans te geven.

Wat doen we?

We werken samen met gemeenschappen om scholen te bouwen, leraren op te leiden, de gemeenschap het belang van onderwijs in te laten zien en om ervoor te zorgen dat al onze oplossingen duurzaam zijn op de lange termijn.

Het bouwen van scholen in landelijke gemeenschappen vormt de kern van ons onderwijswerk. We zijn in 2010 begonnen met het bouwen van de 'allereerste scholen' voor een aantal van de meest afgelegen gemeenschappen in het zeer noordelijk gelegen Tambakha Chiefdom in Sierra Leone. Sindsdien hebben we ons werk uitgebreid met het bouwen en opzetten van scholen in door rampen of conflicten getroffen gebieden in Nepal en Nigeria. Tussen 2010 en 2017 heeft Street Child meer dan 430 scholen gebouwd of gerepareerd.

Street Child werkt ook aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de scholen. In Sierra Leone hebben we klaslokalen van hoge kwaliteit gebouwd om overbevolking in middelbare scholen te verminderen  - in Liberia we werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op scholen op het platteland.

Verder trainen we ook leraren om het onderwijs te verbeteren. Van 2010 tot 2017 hebben we meer dan 400 leraren ondersteund om de door de overheid erkende trainingscursussen te voltooien, en maakten meer dan 500 leraren deel uit van belangrijke nascholingstrainingen en doorlopende professionele ontwikkelingsprogramma's.

In gemeenschappen waar de bevolking's houding tegenover scholing een belemmering voor het onderwijs blijkt te zijn, pleiten Street Child-medewerkers op gemeenschaps- en huishoudniveau om de rechten van alle kinderen tot onderwijs te bevorderen. Immers is de steun van ouders/verzorger de sleutel tot de academische vooruitgang van een kind. Street Child traint en ondersteunt ook gemeenschappen bij het beheer van hun eigen scholen.

Street Child ondersteunt scholen bij het betalen van de leraren en het voorzien van onderwijskosten  door gemeenschappen te helpen om hun inkomen te laten groeien. Sinds 2013 hebben we meer dan 100 schoolbesturen voorzien van landbouwsubsidies en technische ondersteuning, om daarmee rijstboerderijen en zaadbankprogramma's te ontwikkelen, waarbij de winst van de oogst wordt gebruikt om de onderwijskosten te dekken.


Inkomstensupport

Familiebedrijfjes

Voor veel van de gezinnen waarmee we werken  zijn de kosten van onderwijs een enorme drempel. Huishoudelijke armoede houdt miljoenen kinderen van school; een triest patroon dat, tenzij het wordt onderbroken, het potentieel heeft om zich eindeloos te herhalen.

In 2016 hebben we 2000 meisjes in Sierra Leone gevraagd naar hun belemmeringen voor onderwijs. De meisjes identificeerden armoede als verreweg de grootste belemmering. Toch kun je met onderwijs levens veranderen en armoede verminderen. Als alle kinderen school zouden verlaten met leesvaardigheden, zouden 171 miljoen mensen uit extreme armoede gehaald kunnen worden. Daarom zijn onze levensonderhoudsprogramma's een cruciaal onderdeel in ons werk: we helpen kinderen op school te komen en daar te blijven.

Wat doen we?

We ondersteunen gezinnen met lage inkomens met een op hen aangepast pakket, zodat zij uit deze extreme armoede kunnen komen en in staat zijn om de schoolkosten van hun kinderen te betalen. Naast een financiële inbreng geven we ze ook bedrijfstraining, maken we een ondernemingsplan met ze, krijgen ze wekelijks advies en nemen ze deel aan een spaarregeling. Sinds 2009 hebben we via deze modellen meer dan 22.000 gezinnen ondersteund en meer dan 90 procent van deze gezinnen kan vandaag de dag nog steeds het onderwijs van hun kinderen betalen.


Kinderen in nood

Noodsituaties kinderbescherming

Natuurrampen en oorlogen hebben de grootste impact op kinderen: het zet hun toekomst op zijn kop wanneer ze gedwongen worden om hun huizen te ontvluchten, hun geliefden gewond te zien raken of zelfs te zien overlijden, hun scholen gesloten worden of zelfs het risico lopen om gedwongen mee te vechten met strijdkrachten .

Een derde van 's werelds niet-schoolgaande kinderen woont in landen die zijn getroffen door rampen en conflicten - een percentage dat jaarlijks stijgt. Niet-schoolgaande kinderen zijn de belangrijkste focus van Street Child, en daarom is onderwijs in noodsituaties een prioriteit. Ondanks dit alles, wordt momenteel slechts 2% van alle humanitaire fondsen besteed aan onderwijs.

Bij alle noodhulpacties werkt Street Child nauw samen met de clustercommitees van de VN Onderwijsraad.

 

Wat doen we?

Elke noodsituatie is anders en brengt zijn individuele uitdagingen met zich mee. In elke situatie doen we echter wat we kunnen om kinderen en onderwijs in en na noodsituaties te beschermen. Wij onderscheiden ons door lokale organisaties en gemeenschappen centraal te stellen in onze actie.

In het door conflicten getroffen Noordoost-Nigeria zijn we momenteel bezig met het beheren van leercentra in gemeenschappen van intern ontheemden (IDP). In Abuja ondersteunen we IDP-moeders uit het Noordoosten met ons bedrijfsondersteuningsprogramma, zodat ze zich de kosten van onderwijs beter kunnen veroorloven.

In de directe nasleep van de aardbeving in Nepal in 2015 werkten we met UNICEF en lokale organisaties samen om schoolmaterialen te verspreiden en tijdelijke leercentra (TLC's) te bouwen. In 2016 en 2017 werkten we samen met UNICEF en andere partners om meer dan vierhonderd klaslokalen te bouwen in de door de aardbeving getroffen dorpen.

Toen in het begin van 2015 Ebola begon te verdwijnen in Sierra Leone en Liberia, speelde Street Child een enorme rol in de heropening van scholen, waarbij we samen met UNICEF, regeringen, andere organisaties en gemeenschappen zo snel mogelijk alle scholen openden. We hebben scholen hersteld, ze voorzien van essentiële hygiënematerialen en ons bedrijfsondersteuningsprogramma ingezet om gezinshoofden te helpen om zo schoolkosten te kunnen betalen - samen hielpen we in 2015 alleen al meer dan 45.000 kinderen veilig terug naar school te gaan.

Tijdens Ebola zelf richtte Street Child zich op twee kritieke gebieden. We gingen Ebola tegen door ons netwerk van leraren in afgelegen gebieden in te zetten als 'Ebolavoorlichters'. Dit team bestond, op haar hoogtepunt, uit bijna 2000 mannen en vrouwen. Kloppend op de deuren van tienduizenden huizen, legden we 'van man tot man' en 'van vrouw tot vrouw' uit wat Ebola precies is, en hoe het kan worden vermeden. We zorgden ook voor de slachtoffers van Ebola, vooral de kinderen, tijdens het hart van de crisis. Tegen maart 2015 hadden de Street Child-teams meer dan 11.000 'Ebola-wezen'geholpen. In 2017 bleef Street Child zorgen voor de zwaarst getroffen Ebola-wezen, met maatschappelijk werk en een speciaal voedingsprogramma in samenwerking met WFP.

Na de verwoestende overstromingen en modderstroom in Freetown, Sierra Leone, was Street Child in augustus 2017 één van de eerste internationale organisaties die hulp verleende. Binnen 24 uur zorgden we voor noodvoedselpakketten en schoon water. Op de langere termijn gaan we de getroffen kinderen en gezinnen ondersteunen bij de wederopbouw van hun leven - en uiteraard ervoor zorgen dat deze kinderen terugkeren naar school.


WAAR WE WERKEN

Street Child zet zich in waar behoefte is aan hulp, zodat we de modellen die we in Sierra Leone ontwikkeld hebben ook in andere hulpbehoevende landen kunnen inzetten.

 

In 2008 begon Street Child haar werk in Sierra Leone met een klein aantal straatkinderen, wat later een duurzaam model werd met familiehereniging en zakelijke ondersteuning voor gezinnen. Ook brachten we onderwijs naar de meest afgelegen gebieden.

Sinds 2013 heeft Street Child ook projecten in Liberia. Net als in Sierra Leone ligt ook daar de focus op kinderen die niet naar school gaan en kinderen die in afgelegen gebieden wonen waar nog geen onderwijs is of de kwaliteit van het onderwijs te laag. 

Sinds 2015 is Street Child ook werkzaam in Nepal, wat in april dat jaar werd getroffen door een catastrofale aardbeving,  waardoor één miljoen kinderen niet meer naar school konden omdat klaslokalen waren ingestort of beschadigd. 

Nadat de VN ons eind 2016 benaderde vanwege de humanitaire crisis in Noord-Nigeria als gevolg van aanvallen door Boko Haram, bleek onze steun daar hard nodig te zijn. Begin 2017 begon Street Child daarom haar eerste project daar.


Onderzoek

Als ontwikkelingsorganisatie doet Street Child ook onderzoek in de landen waarin we werken, om onze projecten op een zo goed mogelijke manier in elkaar te zetten en uit te voeren, zodat we de problemen van de kinderen en gezinnen waarmee we werken beter kunnen begrijpen.

 

2018: Onderzoek naar de belemmeringen tot onderwijs voor kinderen met een handicap in Sierra Leone

De planning van nieuwe inclusieve onderwijssupport wordt bemoeilijkt door een gebrek aan betrouwbare gegevens over onderwijs en handicap in Sierra Leone. Om deze uitdaging aan te gaan, voerde Street Child zowel primair als secundair onderzoek uit naar de belemmeringen tot onderwijs voor kinderen met een handicap in Sierra Leone.

Download het rapport.

2017: Ontmoet de Musahars: het begrijpen van de Musahar onderdrukking
Door ons onderzoek in Nepal wilden we begrijpen welke factoren van invloed zijn op de Musahar-gemeenschap: de meest gemarginaliseerde groep in Nepal. Zij hebben nauwelijks toegang tot onderwijs, omdat zij hiervoor worden uitgesloten door de grotere gemeenschap.

Download het rapport.

2016: Landelijke consultatie over het onderwijs van adolescente meisjes in Sierra Leone
Ons team interviewde tweeduizend schoolgaande en niet-schoolgaande meisjes in Sierra Leone, om de belemmeringen tot het onderwijs voor meisjes beter te begrijpen. Dit rapport schetst de top vijf grootste belemmeringen voor meisjesonderwijs, zoals omschreven door de meisjes zelf in Sierra Leone.

Download het rapport.

2015: Sierra Leone Ebola-wezen rapport
Het Ebola Orphan Report was het eerste in haar soort dat geproduceerd werd. Het onthulde de ware schaal en aard van de Ebolacrisis, en vormde de basis voor Street Child's steun aan 12.000 kinderen die wees zijn geworden door dit allesverwoestende virus.

Download het rapport.

2012: Nationale head count van straatkinderen in Sierra Leone

Het team van Street Child deed de eerste telling ooit naar het aantal straatkinderen in Sierra Leone. Het doel hiervan was om te begrijpen waarom deze kinderen op straat wonen en hoe ze het best ondersteund kunnen worden, met als ultieme doel om ze terug naar school te laten gaan.

Download het rapport

 Elk kind verdient de kans om naar school te gaan en te leren. Stichting Street Child Nederland werkt om kwetsbare kinderen die kans te geven.