Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Home


Right To Learn
 

West-Afrika zit in een onderwijscrisis. In Sierra Leone, gaat slecht minder dan de helft van de kinderen naar het middelbaar onderwijs. In noord-oost Nigeria is er door conflict een half miljoen kinderen dat niet naar school kan.  Liberia wordt naar verwachting het laatste land ter wereld waar alle kinderen naar school kunnen

Street Child Nederland

Elk kind heeft het recht op een veilige thuisbasis en toegang tot kwalitatief onderwijs

Kinderbescherming

Als kinderen honger hebben en hun magen leeg zijn, zijn de klaslokalen vaak ook leeg. Toch is het zonder onderwijs onmogelijk om de armoede-cyclus te doorbreken. Onze oplossing is simpel en duurzaam. Van het bouwen van scholen en het trainen van leraren, tot het herenigen van weeskinderen met ouders en verzorgers en het leveren van beurzen voor familiebedrijven: al onze projecten staan in het teken het creëren van kansen voor een aantal van de meest kwetsbare kinderen ter wereld. Street Child ziet onderwijs als een van de belangrijkste bouwstenen van de samenleving. Ieder kind zou de kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen door middel van onderwijs, en hiermee het beste uit zichzelf te halen. Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst.

 


 
Jaarverslag SCNL 2016
 

LEES ONS JAARVERSLAG VAN 2016!
 

Ontdek wat we dankzij u hebben kunnen doen en de geweldige impact die uw bijdrage heeft gehad! Download hier ons jaarverslag van 2016

 

Nieuws

Partners                                                              Onze Keurmerken