Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

A. What we do.jpg

Home

Support nigeria

Er zijn 3 miljoen kinderen in noord Nigeria die op dit moment dringend hulp nodig hebben. Sinds 2011, valt de Boko Haram communities in de regio aan waardoor 2 miljoen mensen hun huis ontvlucht zijn. "Boko Haram" betekend letterlijk "Westerse Onderwijs is verboden". Scholen zijn verwoest en leraren  vermoord. 

En daar moeten we nu wat aan doen.

We willen veilige locaties creëren, waar de kinderen kunnen leren. We willen ze de kans geven om naar school te gaan.  Maar dat gaat niet zonder jouw hulp. We moeten minimaal £100,000 ophalen om ons nieuwe project in Nigeria te beginnen, en duizenden kinderen in dit conflictgebied te helpen. 


Blog

Nieuws

 

Partners                                                                    Onze Keurmerken