Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

banner SC.jpg

Home

The Girls Speak Out Appeal

Dit appeal heeft als doel om minimaal €1 miljoen op te halen om ervoor te zorgen dat 20.000 kinderen naar school kunnen en daar blijven. Het biedt meiden in heel Sierra Leone en Liberia de kans om zich voor het eerst uit te spreken om ervoor te zorgen dat de dingen die hen ervan weerhouden om een veilige, en zekere educatie te krijgen niet genegeerd kunnen blijven worden. 

 

Het kost slechts €28 per maand om een moeder te helpen geld te verdienen zodat haar dochter kan leren

 

 

 

Nieuws

Al ons nieuws!

TWITTER

Partners                                                                    Onze Keurmerken

Hartstikke bedankt aan